NAŠA PREDAJŇA

OC Retro, Nevädzová 6 Bratislava

(1. poschodie pri Food Courte)

Otváracie hodiny:

Po – So: 10:00 – 20:00

Ne: 10:00 – 18:00

Kontakt:

Údaje firmy

Itya s.r.o.

Nevädzová 6

821 01 Bratislava

Slovenská Republika

IČO: 52028691

DIČ: 2120864900

IČ DPH: SK2120864900 

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: sro, vložka číslo: 132422/B.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a. s.

BIC/SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK32 1100 0000 0029 4608 5868

Banka: Slovenská Sporiteľňa, a. s.

BIC/SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK44 0900 0000 0051 5518 8856

Banka: Fio banka a.s.

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK17 8330 0000 0029 0191 9881

3D prehliadka ITya v OC Retro

Ako sa k nám dostať?

https://www.youtube.com/watch?v=3ktRdeg_euU